Alfresco Doküman Yönetim Sistemi

Tanım

Alfresco, açık kaynaklı bir döküman yönetim sistemidir. Sunduğu basit arayüz ile farklı sektörler için döküman yönetim ve takip ortamı sağlar.

Özellikler

  • .doc, .opt, .ppt, .jpg, .mp3 vb bir çok farklı türde dosya formatını destekler. Bu sayede kullanıcıların belirli bir dosya formatında çalışma zorunluluğu olmaz. İsim, tarih, oluşturan kişi, ne zaman düzenlendiği gibi bilgileri saklar ve geriye dönük bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar.
  • ‘Site’ adı verilen ortamlar sayesinde belgeler farklı projelerde gruplandırılabilir. Sitelere kullanıcı bazlı kısıtlamalar getirilerek, kişilerin sadece ilgili oldukları belgelere ulaşmasına ve onları yönetebilmesine izin verir.alfresco-logo
  • Eklenen her bir içerik farklı sürüm numaraları ile saklanır. Böylece içerikler bir düzen içinde arşivlenir ve yapılan revizyonlar farklı sürümler üzerinden karşılaştırılabilir.
  • Çevrimiçi ve çevrimdışı belge düzenleme modları bulunur. Bazı dosya tiplerinin uygulama içinden düzenlenebilmesine olanak sağlar. Düzenlenen belge, diğer kullanıcıların aynı anda düzenleme yapmasını engellemek için kilitlenebilir.
  • İçerikler sitelerde gruplanabileceği gibi, her bir kullanıcıya özel kişisel ortamlarda da saklanabilir. Aynı belgeye farklı cihazlardan ulaşmak isteyen bir kullanıcının, belgeyi Alfresco’daki kişisel alanına yüklemesi yeterli olur.
  • İçerik yönetimi, kullanıcılara verilen rol ve yetkiler ile istenilen şekilde kısıtlanabilir. Bir rol, bir belgeyi sadece görüntüleyebilirken, bir başka rol onu düzenleme ya da silme hakkına sahip olabilir.
  • İçeriklerin kategorilendirilmesi, etiketlenmesi, filtrelenmesi ya da klasörlenmesi için bir sınır yoktur. Tüm bu özelliklerden sınırsız şekilde yararlanılabilir. Kullanıcılar görüşlerini her bir belge ve sürüm için ayrı ayrı kaydedebilirler. Kaydedilen yorumlar ihtiyaç duyulduğunda kontrol edilmek üzere belgeler ile birlikte Alfresco arşivinde saklanır.
  • İş akışları, içeriklerin tamamlanma süreçlerinin yakından takip edilebilmesini sağlar. Sürece dahil olan tüm kullanıcılara atanan görevler ile, içeriklerin en verimli şekilde geliştirilmesi amaçlanır. Bir belgenin oluşturulması, incelenmesi, onaylanması ve yayınlanmasından sorumlu tüm kullanıcıların bu süreci doğru şekilde takip edebilmesini mümkün kılar.
  • Alfresco, oluşturulacak kural tanımları ile, sık sık yapılan işlemlerin yükünü üstlenebilir. Örneğin taslak olarak kaydedilen bir belgenin otomatik olarak ‘taslaklar’ klasörüne taşınmasını sağlamak mümkündür.
  • İçerik arama sistemi ile, binlerce belge arasında istenene en kısa sürede ulaşılması sağlanır. Kullanıcılar kısıtlı zamanlarını belgeyi aramaya değil, onu geliştirmeye harcar.

Özgür Yazılım A.Ş olarak;

Alfresco kurulum, yapılandırma, eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra, etkin kullanımınız için danışmanlık desteği ve kurumunuzun ihtiyaçları için özel Alfresco eklentileri geliştiriyoruz.