PostgreSQL Veritabanı Sunucusu

PostgreSQL, SQL sorgu dilini destekleyen ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (rdbms). Linux ve Unix temelli sistemler başta olmak üzere, NT çekirdeğine sahip tüm Windows sistemlerde de çalışabilir. PostgreSQL‘in geçmişi 1977 yılına dayanmaktadır ve günümüzde de sık kullanılan veritabanı yönetim sistemleri arasındadır.

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu

PostgreSQL özellikleri;

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu

 • Platform bağımlılığı yok
 • Büyük miktarda veri saklayabilme ve sunabilme
 • İstenilen dilde ve ortamda veritabanı proglamlama imkanı (Java, Python, .NET, PHP, C vb.)
 • Çoklu satır veri saklama stratejisi (MVCC)
 • Grafik tabanlı veritabanı tasarım ve yönetim araçları
 • Replikasyon desteği
 • Referential Integrity
 • %100 ACID uyumlu
 • Farklı fiziksel sunucular arasında paralel sorgu çalıştırma (GridSQL)
 • Kolon bazlı izinler
 • Full Text Search
 • GIS (Geographic Information Systems) desteği
 • Rules
 • Views
 • Triggers
 • Complex queries
 • Foreign keys
 • Transactional integrity
 • Multiversion concurrency control
 • Sequences
 • Inheritance
 • Outer-Joins
 • Stored Procedures
 • Kod geliştiriciler için açık API
 • Doğal SSL Desteği
 • UNION, UNION ALL ve EXCEPT sorgularına destek
 • Doğal Kerberos Yetkilendirmesi
 • Fonksiyonel ve Partial Indexler
 • Procedural Diller
 • MD5, SHA1, XML ve diğer işlevsel özelliklerin yüklenebilmesi
 • Özelleştirilmiş, kullanıcı-tanımlı veri tipleri için geliştirilebilir veri tipi sistemi ve hızla gelişen yeni veri tipleri

Özgür Yazılım AŞ olarak,

 • Verdiğimiz PostgreSQL kurulum, yapılandırma, optimizasyon, eğitim ve PostgreSQL yazılım danışmanlığı hizmetleri ile müşterilerimizin projelerinde PostgreSQL gibi yüksek kaliteli bir veritabanı sistemini kullanabilmelerini sağlıyoruz.
 • Yönetim, destek ve bakım hizmetlerimizle ise PostgreSQL sunucularının verimi ve sürekliliği konusunda kaygı duymadan müşterilerimizin işlerine odaklanabilmeleri için çalışıyoruz.