Linux Sunucu Check-Up Hizmeti

Bir sunucunun sağlıklı çalışması için hedeflendiği özelliklere sahip olmasından sonra, en önemli kavram, o sunucunun sürdürülebilir olup olmadığıdır.

Sunucular uzun yıllar içerisinde, farklı kişilerin müdahaleleriyle kolaylıkla hedeflenenden farklı bir noktaya gelebiliyor.

Sunucu check-up raporumuzda sunucularınızı hem teknolojiler açısından hem de sürdürülebilirlik için gerekli süreç yönetimi açısından inceliyoruz. Bu incelemenin sonucunda tespitlerimizi ve varsa değişiklik önerilerimizi önem sırasına göre derecelendirilmiş bir rapor olarak sunuyoruz.

Kontrol Edilecek Sunucularınızı Belirleyin.

Randevulaşalım.

Sunucularınızın Sağlık Durumunu Size Raporlayalım.

Sunucu kontrolü sırasında incelenen başlıklar:

 • Standartlara uygun yapılandırma
 • Amaca uygun yapılandırma
 • Kaynakların verimli kullanımı
 • Güvenlik
 • Performans
 • Anlık sorunlar
 • Kısa ya da uzun vadeli riskler

Raporda yer alan bilgiler:

 • Yönetici özeti
 • Bulgular, kritiklik düzeyleri, riskler ve öneriler
 • Yapılması önerilen çalışmaların listesi
 • Sunucuda çalıştıran komutlar listesi
 
 

Raporun ardından dilerseniz,

Belirlediğimiz Sorunları Beraber Çözelim.

Sistemlerinizin Devamlılığını Sağlayalım.