JB101 JBoss Geliştirici Eğitimi

Eğitim Hedef Kitlesi:

Java programlama deneyimi olan ve Java EE dünyasına girmek isteyen geliştiriciler
JBoss’a ilk kez göç eden Java EE geliştiricileri

Eğitim Ön Koşulları:

jboss

 • Java programlama diline ve nesne tabanlı tasarıma hakim olmak
 • HTML ve XML belgeleri okuyabilmek
 • Linux ortamına aşinalık

Eğitim Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcıların yapabilmesi hedeflenenler:

 • JBoss orta katmanını kullanarak sağlam ve güvenli kurumsal uygulama geliştirme
 • Uygulamaları back-end bilgi ve mesajlaşma sistemleri entegre etme
 • Arquillian ile test yazma
 • Çok katmanlı uygulamalar için CDI kullanma
 • Geliştiriciler için yönetim işlerini anlama

Konular ve süre

JB101 JBoss Geliştirici Eğitimimiz 3 gün sürmektedir.

 • IDE Kullanımı: JBoss Developer Studio, Netbeans ve diğerleri
 • CDI kullanan uygulamalar geliştirme
 • JUnit ve Arquillian ile uygulamaları test etme
 • EJB ile iş mantığı oluşturma
 • JBoss’un JAX-WS, RESTEasy ve SOAP uygulamaları ile web servisi oluşturma
 • JMS ile asenkron mesajlaşılan bean ( MDB ) ve bileşen geliştirme
 • JPA ve Hibernate ile veri saklama
 • JSF ve PrimeFaces ile web arayüzü tasarlama
 • JBoss ile uygulamaları güvenli hale getirme ve uygulama güvenliği
 • Uygulama paketleme ve deployment

Diğer Eğitimlerimiz