OKD202 OpenShift Uygulama Derleme ve Çalıştırma Otomasyonu Eğitimi

Eğitim Hedef Kitlesi:

  • Openshift Kubernetes Distribution (OKD) ile uygulama derleme ve çalıştırma otomasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen uygulama geliştiriciler ve sistem yöneticileri

Eğitim Ön Koşulları:

OpenShift Yönetimi İleri Düzey

Eğitim öncesinde katılımcıların sahip olması gerekli bilgiler:

  • Eğitime katılacak kişilerin LSY101, LSY102, LSY103, DCK101 ve OKD102 eğitimlerini almış olması ya da bu eğitimlerde anlatılan konulara hakim olması bekleniyor.

Eğitim Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcıların yapabilmesi hedeflenenler:

  • Openshift pipeline kullanarak karmaşık derleme ve çalıştırma mekanizmaları kurabilmesi

Konular ve Süre

OpenShift Uygulama Derleme ve Çalıştırma Otomasyonu Eğitimi 2 gün sürmektedir.

  • Openshift Jenkins Pipeline (DSL) Plugin kurulumu
  • Jenkins Pipeline Build Strategy
  • Jenkinsfile
  • Pipeline, aşama ve adımlar
  • Kullanıcıdan girdi almak
  • Koşullu çalıştırma
  • Sıralı ve paralel aşamalar

Diğer Eğitimlerimiz