Sanallaştırma Eğitimleri

DCK101
Docker Yönetimi
Süre
3 gün
Hedef Kitle
Docker ile yeni tanışan, docker mimarisini anlayıp, docker ile ölçeklenebilir ve yüksek bulunur şekilde uygulama çalıştırmak ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Docker’a genel bakış
 • Docker kurulumu
 • Docker imajı kavramı, oluşturma ve yönetme
 • Volume kavramı
 • Docker ağ yönetimi temelleri
 • Docker registry kavramı ve kullanımı
 • Docker registry kavramı ve kullanımı
 • Compose
 • Secret Yönetimi
Detaylı Bilgi
KUBE101
Kubernetes Yönetimi
Süre
5 gün
Hedef Kitle
Kubernetes ile yeni tanışan, Kubernetes’in yapısı, kurulumu ve çalışması ile ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen, Kubernetes kümesinde çalışan uygulamaları yüksek bulunur, ölçeklenebilir yapıda çalıştırmak isteyen sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Kubernetes kavramlar ve tasarımı
 • Kubernetes kurulumu
 • Kubernetes ile çalışma
 • Kubernetes ile kalıcı depolama
 • Kubernetes node operasyonları
 • Kubernetes ile yüksek erişilebilir uygulama çalıştırma
 • Kubernetes ile kalıcı uygulama çalıştırma
 • Kubernetes ile uygulama erişilebilirliği
 • Kubernetes kümesinde çalışan uygulamaları ölçeklenebilir şekilde çalıştırabilmesi
 • Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalara kalıcı depolama ekleyebilmesi
 • Kubernetes kümesinde çalışan uygulamalara erişim sağlayabilmesi
Detaylı Bilgi
OKD101
OpenShift Mimarisi ve Kurulumu
Süre
3 gün
Hedef Kitle
OpenShift Kubernetes Distribution (OKD) ile yeni tanışan, Openshift mimarisi, kurulumu ve çalışması ile ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Openshift kavramlar
 • Openshift mimarisi
 • Openshift kurulumu
 • Openshift node operasyonları
 • Openshift ağ yapılandırma temelleri
 • Openshift kalıcı depolamaya giriş
Detaylı Bilgi
OKD102
OpenShift ile Uygulamaların ve İmajların Yönetimi
Süre
3 gün
Hedef Kitle
Openshift Kubernetes Distribution (OKD) üzerinde uygulama çalıştırmak ve Openshift üzerindeki uygulamaları ve imajları yönetmek isteyen uygulama geliştiriciler ve sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Openshift üzerinde dinamik kalıcı depolama pluginlerini kurabilmesi ve ayarlayabilmesi
 • Openshift üzerindeki verileri nasıl yedekleyeceğini bilmesi
 • Kullanıcı doğrulama için LDAP ayarlarını yapabilmesi
 • Openshift üzerinde kullanılan sertifikalar ile ilgili bilgi sahibi olması
 • Openshift üzerinde çalışan uygulamaların kaynaklarını sınırlayabilmesi
Detaylı Bilgi
OKD201
OpenShift Yönetimi İleri Düzey
Süre
3 gün
Hedef Kitle
Openshift Kubernetes Distribution (OKD) ile uygulama derleme ve çalıştırma otomasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen uygulama geliştiriciler ve sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Openshift kalıcı depolama ve dinamik kalıcı depolama
 • Openshift yedekleme
 • Kullanıcı doğrulama için LDAP bağlantısı
 • Openshift ile sertifika yönetimi
 • Openshift üzerinde kaynak sınırlama
Detaylı Bilgi
OKD202 OpenShift
Uygulama Derleme ve Çalıştırma Otomasyonu
Süre
2 gün
Hedef Kitle
Openshift Kubernetes Distribution (OKD) ile uygulama derleme ve çalıştırma otomasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen uygulama geliştiriciler ve sistem yöneticileri
Konu Başlıkları
 • Openshift Jenkins Pipeline (DSL) Plugin kurulumu
 • Jenkins Pipeline Build Strategy
 • Jenkinsfile
 • Pipeline, aşama ve adımlar
 • Kullanıcıdan girdi almak
 • Koşullu çalıştırma
 • Sıralı ve paralel aşamalar
Detaylı Bilgi