RD201 Redis Sunucu Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hedef Kitlesi:

Redis servisini kurmak ve yönetmek isteyen, bu servisi birden fazla sunucuya ölçeklemek, yedekliliğini arttırmak, felaket anında servis vermeye devam etmesini sağlamak isteyen sistem yöneticileri.

Eğitim Ön Koşulları:

redisEğitime katılacak kişilerin LSY101 , LSY102 ve LSY103 eğitimlerini almış olması ya da bu eğitimlerde anlatılan konulara hakim olması bekleniyor.

Eğitim Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcıların yapabilmesi hedeflenenler:

 • Redis’in temel çalışma mantığını öğrenmesi
 • Redis servisini kendi başına bir servis olarak ya da AWS’de kurabilmesi
 • Bir istemci ile Redis servisine bağlanıp komutlar çalıştırabilmesi
 • Redis’i hem MQ hem de önbellek (cache) olarak yapılandırabilmesi
 • Redis servisinin loglarını inceleyebilmesi
 • Redis’te verileri kalıcı hale getirebilmesi
 • Redis’in yedeğini alabilmesi ve gerektiğinde yedekten dönebilmesi
 • Redis servisini gözetlenmesi için hangi metriklerin inceleneceği ve bu metriklerin nasıl alınacağını bilmesi
 • Redis için farklı yüksek erişilebilirlik ve kümeleme senaryolarında sunucular kurabilmesi

Konular ve süre

RD201 Redis Sunucu Yönetimi Eğitimimiz 3 gün sürmektedir.

 • Genel Bakış
 • Tek Sunucu Mimarisi
 • Temel Kullanım
 • Modüler Yapısı ve Modülleri
 • Güvenlik
 • Sunucu Logları
 • Verilerin Saklanması (Persistance)
 • Mesajlaşma Kuyruğu (MQ) Olarak Yapılandırılması
 • Önbellek (Cache) Olarak Yapılandırılması
 • Yedekleme
 • Gözetleme
 • Performans İyileştirme
 • Ölçekleme ve Küme (Cluster) Yapıları
 • Redis-Sentinel ile Yüksek Erişilebilirlik
 • Redis Kümesi (Cluster) ile Veriyi Dağıtma (Sharding)
 • AWS’de Redis Servisi

Diğer Eğitimlerimiz