PG101 Veritabanı Temelleri ve SQL Eğitimi

Eğitim Hedef Kitlesi:

 • İlişkisel Veri Tabanları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen yazılımcılar, sistem yöneticileri, bilişim çalışanları

Eğitim Ön Koşulları:

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu

Eğitim öncesinde katılımcıların sahip olması gerekli bilgiler:

 • Temel bilgisayar okur yazarlığı

Eğitim Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcıların yapabilmesi hedeflenenler:

 • Herhangi bir ilişkisel veritabanını inceleyerek modelini kavrayabilmesi
 • Bir ilişkisel veritabanı tasarımı yapabilmesi
 • SQL dilini kullanarak bir veritabanı servisindeki bir ya da birden fazla tablodan veri alabilmesi, veri yazabilmesi ve veri değiştirebilmesi
 • PostgreSQL’e özgü temel SQL sorgularını kullanabilmesi

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu

Konular ve Süre

PG101 Veritabanı Temelleri ve SQL Eğitimimiz 1 gün sürmektedir.

 • İlişkisel Model
 • Veri ve Veri Tipleri
 • Tablo ve Kolon Oluşturma
 • Veri Değiştirme
 • Tek Tablodan Veri Alma (SELECT)
 • Join Kavramı
 • Alt / İç Sorgular
 • AVG, MIN, MAX, COUNT, SUM
 • PostgreSQL Fonksiyonları

Diğer Eğitimlerimiz