MY101 Veritabanı Temelleri ve SQL Eğitimi

512px-TuxEğitim Hedef Kitlesi:

İlişkisel Veri Tabanları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen yazılımcılar, sistem yöneticileri, bilişim çalışanları

Eğitim Ön Koşulları:

Eğitim öncesinde katılımcıların sahip olması gerekli bilgiler:

 • Temel bilgisayar okur yazarlığı

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcıların şunları yapabilmesi hedeflenmektedir:

 • Herhangi bir ilişkisel veritabanını inceleyerek modelini kavrayabilmesi
 • Bir ilişkisel veritabanı tasarımı yapabilmesi
 • SQL dilini kullanarak bir veritabanı servisindeki bir ya da birden fazla tablodan veri alabilmesi, veri yazabilmesi ve veri değiştirebilmesi

512px-Tux

Konular ve Süre

MY101 Veritabanı Temelleri ve SQL Eğitimimiz 1 gün sürmektedir.

 • İlişkisel Model
 • Veri ve Veri Tipleri
 • Tablo ve Kolon Oluşturma
 • Veri Değiştirme
 • Tek Tablodan Veri Alma (SELECT)
 • Join Kavramı
 • Alt / İç Sorgular
 • AVG, MIN, MAX, COUNT, SUM