MG101 Geliştiriciler için MongoDB Eğitimi

Eğitim Hedef Kitlesi:

Uygulamalarında MongoDB kullanmak isteyen yazılımcılar, yazılım ekipleri.

Eğitim Ön Koşulları:mongolink-256

  • Veri tabanları konusunda temel bilgi

Eğitim Hedefleri:

Bu eğitim sonunda katılımcıların yapabilmesi hedeflenenler:

  • MongoDB’nin genel özelliklerini ve yapısını bilmesi
  • Mongo komut satırı istemcisini kullanabilmesi
  • MongoDB üzerinde veri ekleme, silme, değiştirme işlemlerini yapabilmesi
  • Doküman kavramını ve yapısını öğrenmesi
  • Herhangi bir koleksiyonun indekslerini verimli biçimde tanımlayabilmesi
  • Çok miktarda veriden bir özet çıkarabilmesi

Konular ve Süre

MG101 Geliştiriciler için MongoDB Eğitimimiz 3 gün sürmektedir.

  • MongoDB’ye Genel Bakış
  • MongoShell İstemcisi
  • Dokümanlarda CRUD İşlemleri
  • Doküman Yapısı
  • Veri Özetleme (Aggregation)
  • Map-reduce
  • İndeksler

Diğer Eğitimlerimiz