LSY101 Linux Sistem Yönetimi Eğitimi

512px-TuxEğitim Hedef Kitlesi:

Linux sunucularını yönetmek isteyen sistem yöneticileri

Eğitim Ön Koşulları:

Eğitim öncesinde katılımcıların sahip olması gerekli bilgiler:

 • Bilgisayar okur-yazarı olmaları
 • İşletim sistemi, bilgisayarı oluşturan donanım parçaları, yazılım gibi temel kavramlar
 • TCP/IP ve bilgisayar ağları
 • İstemci/sunucu mimarisi

Eğitimin Hedefleri

Bu eğitim sonunda katılımcıların şunları yapabilmesi hedeflenmektedir:

 • Linux işletim sisteminin temel yapısının anlaşılması
 • Komut satırının kullanılabilmesi
 • Paket yönetim sistemi kullanarak program kurabilmesi, kaldırabilmesi ve güncelleyebilmesi
 • Sisteme yeni kullanıcılar ekleyebilmesi, kullanıcıları silebilmesi ve erişim haklarını düzenleyebilmesi
 • Linux kurulumu yapabilmesi
 • Bir linux sunucuyu ağa bağlayabilmesi
 • Bir linux sunucuyu kullanıcıların güvenli bir şekilde erişebileceği hale getirebilmesi
 • İşin sürekliliği açısından sunucu yönetiminde süreklilik kavramının bilincinde olması

512px-Tux

Konular ve Süre

LSY101 Linux Sistem Yönetimi Eğitimimiz 3 gün sürmektedir.

 • Özgür Yazılım ve Linux’a Giriş
 • Sistem Yönetimi: Temel İlkeler Ve Sürdürülebilirlik
 • Temel Kurulum
 • Bash Kabuğu
 • Komut Satırı Kullanımı
 • Dosya Sistemi Yapısı ve Hiyerarşisi
 • Temel Paket Yönetim Sistemi
 • Temel Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme
 • Açılış Sistemi
 • Temel OpenSSH ile Güvenli Uzaktan Erişim
 • Ağ Ayarları

Diğer Eğitimlerimiz